De voordelen en kansen van ondernemen zonder aardgas

CO2-neutraal ondernemen

Leveringszekerheid, wettelijke verplichtingen, klimaatdoelstellingen en duurzame bedrijfsvoering. Zo maar enkele redenen die er zijn om als ondernemer te stoppen met het verbruiken van aardgas. Ook politieke en morele argumenten spelen een rol. Dit artikel licht voorgenoemde punten toe.

Leveringszekerheid

Het verbruiken van Gronings gas veroorzaakt aardbevingen met grote gevolgen voor de mensen daar en hun woningen en bedrijven. Om de veiligheid van de Groningers te garanderen mag nog maar 12 miljard kuub aardgas per jaar worden gewonnen. Wanneer we echter een extreem koude winter krijgen dan is onder de huidige omstandigheden 27 miljard kuub nodig om Nederland van aardgas te voorzien.

Om zeker te zijn van verwarming in het bedrijfspand en het laten werken van productieprocessen moet elektriciteit gebruikt gaan worden. Zo zorgt dan duurzaam opgewekte stroom voor warmte en de aandrijving van machines en processen in plaats van aardgas.

Wie volgen er na de eerste 200?

Minister Wiebes heeft aangegeven dat de grootste 200 verbruikers van aardgas in Nederland binnen 4 jaar van het Gronings gas af moeten. Er bestaan volgens de minister voor de bedrijven twee opties: of verduurzaming van de energievoorziening of het overstappen op een ander soort gas dan het Groningengas. Welke bedrijven worden na deze eerste 200 verplicht om van het Gronings gas af te gaan? Zit u bij de volgende 200?

Stikstof en Rusland

In Groningen wordt laagcalorisch gas gewonnen. Uit kleinere Nederlandse gasvelden en uit buitenlandse gasvelden komt vrijwel altijd hoogcalorisch gas. Het is mogelijk om dit hoogcalorische gas te gebruiken voor het Nederlands aardgasnet, maar daarvoor moet het eerst worden gemengd met stikstof.

Het plan is er nu om voor een half miljard Euro een stikstoffabriek te bouwen dat voor een groot deel Russisch gas gaat omzetten voor het Nederlandse net. Terwijl Nederland onlangs nog Russische diplomaten het land heeft uitgezet, gaan we nu én een stikstoffabriek bouwen (en betalen) voor Russisch gas én grootschalig Russisch gas inkopen voor de Nederlandse markt. Dat lijkt politiek en moreel gezien niet verantwoord.

Nationaal klimaatakkoord

Het verbruiken van aardgas veroorzaakt het broeikasgas CO2. En dat broeikasgas zorgt voor het opwarmen van de aarde. Daardoor hebben we nu al in Nederland te maken met de schadegevolgen van extreem weer. Rond de komende zomer komt er daarom een nieuw nationaal klimaatakkoord. Dat klimaatakkoord geeft aan hoe Nederland gaat voldoen aan de gemaakte klimaatafspraken in Parijs. Een van de voorstellen is om in Nederland over drie jaar geen enkele traditionele CV-ketel meer te installeren. Warmte komt dan van de warmtepomp, restwarmte of diep uit de grond. Maar er zijn meer maatregelen nodig om onder de twee graden opwarming van de aarde te blijven. We moeten in zijn geheel van fossiele brandstoffen als olie, steenkool en aardgas af.

Duurzaam imago

Een energieneutraal kantoorpand. Een circulair en klimaatneutraal geproduceerd product. Een 100% CO2-neutraal wagenpark. Of een duurzaam bedrijfsterrein dat geheel zelfvoorzienend is qua warmte en stroom. Dat wil toch iedere ondernemer? Goed voor je imago, goed voor aanbestedingen, goed voor het aantrekken van personeel, goed voor het werkplezier, goed voor de bedrijfskosten en goed voorbereid op de toekomst.

Veel voordelen en kansen dus voor bedrijven die willen ondernemen zonder aardgas. Bekijk ook een dit filmpje over de urgentie en noodzaak van ondernemen zonder aardgas >

En hier nog enkele tips over hoe je dan aardgasloos kunt ondernemen >

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder