Wat kunnen we doen met het geld van de CO2-belasting?

Klimaatbeleid

Wanneer het aan de wetenschap, de economen en een groot deel van het bedrijfsleven en de bevolking ligt, dan komt er snel een belasting of heffing op de uitstoot van het broeikasgas CO2. Een belasting op CO2 zorgt ervoor dat het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool meer geld gaat kosten. En daardoor worden schone en duurzame energiebronnen aantrekkelijker. Op die manier kan invulling worden gegeven aan het doel om de aarde niet verder te laten opwarmen dan liefst 1,5 graad Celsius. Maar wat kun je als samenleving doen met het geld dat zo’n CO2-belasting opbrengt? Bij deze enkele ideeën.

Budgetneutraal voor de burger

We kunnen al het geld dat we ophalen terugsluizen naar de burger door de inkomstenbelasting naar beneden te brengen. De burger gaat het dan alleen maar in zijn portemonnee voelen wanneer hij kiest voor klimaatonvriendelijke fossiele opties omdat daar een hogere CO2-belasting op zit. Een zuinige of elektrische auto (of meer OV en fietsen!), zuiniger apparaten en verlichting: een bewuster koopgedrag levert meteen winst op omdat gekozen is voor de goedkopere optie. Je zou mensen met lagere inkomens en mensen die wonen in rurale gebieden in het begin een extra belastingkorting kunnen geven omdat zij nog afhankelijker zijn van fossiele brandstoffen.

Omdat producenten hun klanten niet kwijt willen raken, gaan zij snel over naar CO2-arme alternatieven. Zo kunnen ze immers met de schone en dus goedkopere koplopers en alternatieven in hun markt blijven concurreren.

Investeren in verduurzaming

Het geld dat we ophalen met de CO2-belasting kan ook geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de economie. Denk aan subsidies voor schonere en zuinigere productieprocessen voor het bedrijfsleven, meer duurzame energie opwekken, investeren in clean tech start-ups en technisch onderwijs, grootschalige renovatiewerkzaamheden om wijken en bedrijventerreinen van het aardgas te halen enzovoort.

We geven hiermee de economie een boost van jewelste, creëren werkgelegenheid en jagen innovaties en kennis aan die we ook aan het buitenland kunnen verkopen. Bovendien maken we dan onze economie CO2-armer waardoor de CO2-belasting voor de burger ook weer omlaag gaat.

Voeg het toe aan de algemene middelen

We kunnen het geld ook gewoon toevoegen aan de algemene middelen van onze regering. Zij bepalen dan per Prinsjesdag wat er gaat gebeuren met het CO2-geld. Het kan dan naar politie en justitie, het onderwijs, beter openbaar vervoer of defensie. Het besteden van het geld is dan afhankelijk van welke coalitie er regeert, dan kan om de vier jaar anders zijn.

CO2-reductie in ontwikkelingslanden

Voor de opwarming van de aarde maakt het niet uit wáár je uitstoot van broeikasgassen reduceert, of dat nu in Nederland is of in een andere continent. Áls het maar gebeurt. Je zou daarom ook het geld dat we ophalen met de CO2-belasting kunnen investeren in energie-efficiency of duurzame opwekking in andere landen. Je kunt met een euro in ontwikkelingslanden veel meer CO2-reductie realiseren dan met een euro in Nederland omdat de (arbeids)kosten daar simpelweg veel lager zijn. Bovendien zijn ontwikkelingslanden tot nu toe de minste veroorzakers van de opwarming van de aarde, terwijl ze er wel al de meeste last van hebben. Dus willen we én moreel verantwoord én kostenefficiënt iets doen tegen verdere klimaatverandering, dan zouden we (delen van) de opbrengst van de CO2-belasting kunnen investeren in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden.

Los de staatsschuld af

Nederland heeft een staatsschuld van ruim 400 miljard euro. Daar betalen we met z’n allen rente over. Wanneer je nu het CO2-geld gebruikt om de staatsschuld af te lossen, dan betalen we minder rente en blijft er dus jaarlijks meer geld over om te investeren in Nederland.

Of een mix

We kunnen uiteraard ook kiezen voor een mix van mogelijkheden. Én de belasting op inkomens verlagen én investeren in een schone en duurzame samenleving.

Als ondernemer alvast oefenen met een belasting op CO2-uitstoot? Dan heb je een idee wat je kwijt zou zijn en kun je nu alvast toekomstige CO2-kosten voorkomen. Lees onze blog ‘Hoe kan een bedrijf werken met een schaduwprijs op eigen CO2-uitstoot?’ en bereken eenvoudig zelf jouw CO2-belasting.

  

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder