Wat staat er op de klimaatagenda?

Klimaatbeleid

Staatssecretaris Mansveld van Milieu publiceerde onlangs de Klimaatagenda. In die agenda staat wat we als Nederland willen bereiken op het gebied van het voorkomen van en aanpassen aan klimaatverandering. Wat staat er in grote lijnen op die Klimaatagenda?

Klimaatagenda
In het nieuwsbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de klimaatagenda staat dat klimaatverandering vooral een mondiale aanpak vergt. “Op de klimaattop volgende maand in Warschau wordt een belangrijke stap gezet voor mondiale afspraken in 2015. Daarvoor is een heldere Europese inzet noodzakelijk. Nederland zet binnen de Europese Unie in op een afname van de CO2-uitstoot van ten minste 40% in 2030 ten opzichte van 1990. Daarmee hoort Nederland in Europees verband weer bij de koplopers. Het kabinet wil de koppositie bereiken door bijvoorbeeld in te zetten op het stimuleren van innovatie voor schone energie, het tegengaan van verspilling van grondstoffen en op meer energiebesparing in verschillende sectoren.”

Nationale ambitie ná 2030?
Ok, prima om samen op te trekken lijkt mij. Alhoewel we als Nederland natuurlijk ook onze eigen ambities kunnen formuleren en innovatiekracht kunnen inzetten. Wat ik nog mis is een visie voor ná 2030, want dan moet die andere 60% van CO2-uitstoot worden gereduceerd. Ook hebben maatregelen die we nú nemen pas over een jaar of 10 effect, en dan is het al bijna 2030… Maar goed, samen met enkele maatregelen uit het energieakkoord is er een begin gemaakt aan het ‘CO2-neutraal’ krijgen van Nederland. De vraag is of het voldoende is om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, die grens zouden we volgens velen, zoals topvrouw van het IMF Christine Lagarde, niet moeten overstijgen om de wereld nog enigzins leefbaar te houden.

Die vraag zou ik mevrouw Mansveld graag nog eens stellen: voldoen we volgens u met dit Energieakkoord en deze Klimaatagenda aan onze eigen verplichting om onder die 2 graden temperatuurstijging te blijven?

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder