CO2-prijs van 60 dollar per 1.000 kg uitstoot nodig voor halen klimaatdoelen

Klimaatbeleid

Wereldwijd is in 2020 een CO2-prijs van 60 dollar per ton nodig om de twee graden doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Door de uitstoot van CO2 te beprijzen wordt het verbranden van fossiele brandstoffen duurder. Dit leidt dan automatisch tot een schone, duurzame en klimaatneutrale wereldeconomie. Wat betekenen deze CO2-kosten nu concreet voor ondernemers in Nederland?

Welke prijs voor halen Parijs?

Tijdens de klimaattop in Marrakesh, richtte de Carbon Pricing Leadership Coalition > samen met de Franse overheid en de Wereldbank een nieuwe commissie op. Deze ‘High-Level Commission on Carbon Prices’ wordt geleid door Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en Lord Nicholas Stern. De commissie kreeg de opdracht te bekijken welke CO2-prijzen nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord.

Op 29 mei lanceerde de High-Level Commission haar eerste rapport. Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat een CO2-prijs van US$40-80/tCO2e in 2020 en US$50-100/tCO2e in 2030 nodig is om wereldwijd binnen 2 graden temperatuurstijging te blijven. Daarnaast stelt het rapport ook dat zowel de CO2-prijs, als het bijbehorende instrument en de uitvoering per land zullen verschillen. Ook geeft het rapport aan dat het belangrijk is om CO2-beprijzing aan te vullen met ander klimaatbeleid, bijvoorbeeld met het stimuleren van energie-efficiëncy, duurzame energie, innovatie en technologische ontwikkelingen.

Testcase CO2 beprijzing

Het Klimaatplein voerde diverse testcases uit met CO2-beprijzing bij een vijftiental MKB-bedrijven. Enerzijds om zo bewustwording te creëren voor toekomstige CO2-kosten en anderzijds om te onderzoeken welke reductiemaatregelen worden genomen wanneer CO2 is beprijst. De testcase leidde tot inzicht en actie bij de deelnemers. Zo leidde alleen de aandacht al voor de mogelijkheden om energie te besparen en zo de CO2-voetafdruk te verkleinen tot concrete stappen. Een korte samenvatting van de resultaten is hier terug te lezen >

Benieuwd naar welke CO2-kosten gepaard gaan met uw bedrijfsvoering? Bereken dat dan gratis met onze CO2-kosten calculator >

Foto: Shutterstock.com R. Classen

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder