Whitepaper: Reductie van broeikasgassen in de industriële sector

Klimaatbeleid

In het Klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd die moeten leiden tot reductie van uitstoot van broeikasgassen, ook in de industriële sector. Eén van de doelstellingen is een vrijwel CO2-neutrale industriesector in het jaar 2050. Fabrieken moeten dan draaien op duurzaam opgewekte energie óf halen hun energie uit aardwarmte, biogas of waterstof. De juiste ambitie, maar om dit te realiseren moeten er nog flink wat stappen worden genomen.

Welke technieken voor CO2-reductie?

Klimaatplein partner Kenter publiceerde een whitepaper waarin de verschillende CO2-reducerende technieken zoals geothermie, hernieuwbare energie en groene waterstof worden beschreven. Vervolgens wordt in de whitepaper ingezoomd op de verschillende uitdagingen die gemoeid gaan met het implementeren van deze technieken. Denk hierbij aan het meten van de energiestromen, de ruimte op de eigen elektriciteitsaansluiting en die van het openbare elektriciteitsnet. Ook worden de verschillende oplossingen voor deze uitdagingen nader toegelicht.

Investeringen en subsidiemogelijkheden

Om de industriële sector te ondersteunen in de duurzame energietransitie heeft de overheid verschillende subsidies ter beschikking gesteld. Denk aan de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI). De VEKI faciliteert subsidie(s) voor grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, recycling, hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. Ook zijn er de mogelijkheden van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL). Met de MIA en VAMIL-subsidieregelingen kunnen bedrijven hun investeringen in milieuvriendelijke technieken tot 27%, 36% of 45% van de fiscale winst aftrekken. Maar er zijn meer mogelijkheden, die vindt u terug in de whitepaper

Whitepaper downloaden?

Wilt u het volledige whitepaper lezen? Download ‘m dan nu via https://bit.ly/3V2q5ik  

Foto: Kenter

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder