Windenergie voor uw bedrijf?

Duurzame energie

windenergie voor bedrijven

Is het interessant om één of enkele windmolens bij uw bedrijf te plaatsen? Je ziet ze steeds vaker: grote windturbines op of naast bedrijventerreinen. Blijkbaar is dat financieel aantrekkelijk. Hieronder geef ik u aan wat er komt kijken bij het plaatsen van een windturbine: het geeft u een eerste indicatie of het de moeite waard is om de mogelijkheden van windenergie op eigen terrein verder te onderzoeken.

Energie
Energie en elektriciteit zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Windenergie gaat een aanzienlijk onderdeel van de toekomstige energiemix vormen. Een moderne windturbine van 100 meter hoog levert gemiddeld zo’n 6 miljoen kilowattuur per jaar (net zoveel als het elektriciteitsgebruik van 1.700 huishoudens). Windturbines leveren meestal aan het openbare net, maar bij bedrijven met een grote elektriciteitsbehoefte is directe levering ook mogelijk.

Geld
Windenergie kan lucratief zijn en biedt zekerheid in de elektriciteitsprijs. Het meest bepalend voor het financiële rendement van een windturbine is de gemiddelde windsnelheid op een hoogte van circa 100 meter. Hoewel het in kustprovincies gemiddeld harder waait dan in het binnenland, worden door heel Nederland rendabele windprojecten gerealiseerd. Er is geen harde grens te trekken van waar het wel of niet financieel haalbaar is. Ook de toekomstige elektriciteitsprijs, de rentestand, financieringsconstructies, subsidiemogelijkheden en de kosten van onderhoud en verzekering zijn van belang.

Exploitatie
U kunt kiezen uit verschillende ontwikkel- en exploitatieopties. De keuze bepaalt de hoogte van uw investering, de mate van risico en uw rendement.

  • In eigen beheer ontwikkelen en exploiteren.
  • Volledig uitbesteden tegen een grondvergoeding.
  • Opgewekte elektriciteit zelf gebruiken of aan het net leveren.

Fysieke ruimte
Er is voldoende fysieke ruimte nodig voor de plaatsing en het onderhoud van een windturbine. De fundering neemt een cirkel in beslag met een diameter van circa 10 – 15 meter.  Daarnaast dient deze ruimte toegankelijk te zijn voor vrachtwagens en een grote kraan. Is er sprake van bedrijven direct in de buurt, dan gaan grotere afstandseisen spelen.

Veiligheid
Windturbines moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. De veiligheid voor de omgeving staat voorop. Vanwege deze strenge eisen is de kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine zeer klein. Toch zijn er theoretische kansen op ongelukken. De beoordeling of een windturbine voldoet aan de veiligheidsnormen gebeurt op een vergelijkbare manier als voor andere inrichtingen (gastanks, chloorleidingen, etc.). Binnen de 10-6-risicocontour mogen zich geen kwetsbare objecten (woningen, grote kantoren) van derden bevinden. De wieken mogen ook niet over gebouwen van derden draaien.

Wilt u weten of uw bedrijfsterrein geschikt is voor windenergie? Neem dan gerust contact met mij op.

Gerelateerde artikelen

95 procent bedrijventerreinen heeft nog geen visie op warmtetransitie

Duurzame energie

95 procent van de bedrijventerreinen in Nederland heeft nog geen specifiek plan gemaakt om zichzelf...

Lees verder

Fiscaal aantrekkelijk duurzame energie beschikbaar stellen voor werknemers

Duurzame energie

Samen met fiscale experts van EY heeft Klimaatplein partner HAASheat mogelijkheden ontdekt om werknemers en...

Lees verder

Uitdagend ontwerp zonnestroomsysteem voor nieuwbouwflat

Praktijkverhalen

Een nieuwbouwflat voorzien van een compleet zonnestroomsysteem, gekoppeld aan 127 woningen. Hoe doe je dat?...

Lees verder