Zet een interne prijs op eigen veroorzaakte CO2-uitstoot

Klimaatbeleid

Door een prijs op de eigen uitstoot van CO2 te zetten, helpen ondernemers zichzelf om duurzamer en kostenbewuster om te gaan met energieverbruik. Daarmee stimuleer je jezelf om bij iedere investeringsbeslissing de meer duurzame optie te kiezen. Duurzaam omdat externe kosten als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering mee worden gerekend. Ook ben je als organisatie meteen voorbereid op een toekomstige reële beprijzing van uitstoot van broeikasgassen door de overheid.

Disney, Microsoft en Shell

Grote concerns als Disney, Microsoft en Shell beprijzen inmiddels intern de eigen veroorzaakte uitstoot van het broeikasgas CO2. Zij doen dit enerzijds om zichzelf te blijven motiveren om zoveel als mogelijk te besparen op energiekosten. Anderzijds bereiden zij zich voor op een eventuele toekomstige verplichte beprijzing van veroorzaakte CO2-uitstoot.

De prijs van een ton CO2

De drie hiervoor genoemde concerns plaatsen een eigen interne prijs op CO2 van tussen de 7 en 40 dollar per ton. Dat is nogal een verschil. In Europa betaal je op dit moment rond de 5 euro voor een ton CO2 uit de verplichte emissiemarkt. Die 5 euro had volgens de EU eigenlijk minimaal 30 euro moeten zijn om het emissiehandelssysteem goed te laten functioneren. Met goed bedoel ik dat het bedrijven daadwerkelijk stimuleert om voor de meest duurzame en energie-efficiënte optie te gaan bij het maken van een investeringsbeslissing.

Instellen minimumprijs voor CO2-emissies

Wanneer je als eigen organisatie een prijs wilt zetten op veroorzaakte CO2-uitstoot dan is het slim om een minimumprijs te hanteren. Dit biedt de beste kansen om die beprijzing als een effectief instrument in de strijd te zetten tégen CO2-uitstoot en vóór energie-efficiëntie. Start bijvoorbeeld met die voorgestelde prijs van €30,- per ton CO2. Een blijvend hogere prijs zal de onderneming meer prikkelen om eigen uitstoot te beperken en te investeren in duurzame innovaties.

Wat kun je nu al doen om veroorzaakte CO2-uitstoot te minimaliseren? Start met het in kaart brengen van je CO2-voetafdruk. Dat kan bijvoorbeeld met onze gratis CO2-calculator. En ga daarna verder met besparen aan de hand van het 5 stappenplan voor energiebewust ondernemen. En neem tenslotte verantwoordelijkheid voor die uitstoot van CO2 die je nog niet kunt reduceren tot nul, bijvoorbeeld veroorzaakt door vliegreizen en eigen wagenpark. Dat kan door middel van CO2-compensatie met projecten die geverifieerde en additionele emissiereducties opleveren. Zo zet je belangrijke stappen naar een CO2-neutrale en toekomstbestendige organisatie!

 

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder