Zonnepanelen voor uw onderneming

Duurzame energie

Er zijn veel manieren om zelf duurzame energie op te wekken. Deze maatregelen vergen vaak een flinke investering. Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn er verschillende regelingen waarmee uw bedrijf financieel voordeel kan behalen. Nederland wordt steeds duurzamer en zo ook bedrijven. De belastingdienst probeert dit te stimuleren met behulp van verschillende regelingen. Enkele regelingen zijn:

 • SDE+ regeling
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Energie Investeringsaftrek (EIA)
 • Algemene investeringsaftrek
 • Btw aftrek

SDE+ regeling

De SDE+ regeling is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren duurzame energie te produceren. De SDE+ regeling heeft betrekking op zowel zonnepanelen (energie) als zonthermie (warmte). De SDE+ regeling bestaat al sinds 2011 en wordt ieder jaar iets aangescherpt. Sinds 1 april van dit jaar is er een budget beschikbaar gesteld van € 3,5 miljard euro. Dit lijkt erg veel, maar vorig jaar was dit budget € 3 miljard euro en bleek dit budget te laag te zijn voor de aanvragen die plaats hebben gevonden.

De SDE+ regeling geldt voor een periode van 12 tot 15 jaar en met deze subsidie is het voor bedrijven mogelijk om het verschil tussen de marktprijs voor grijze en groene stroom te compenseren. Aan de SDE+ regeling zitten enkele eisen:

 • De zonnepaneleninstallatie moet ten minste een vermogen van 15.000 Wattpiek (Wp) hebben. Heeft de installatie minder Wp, dan is het niet mogelijk om subsidie via de SDE+ regeling te krijgen.
 • Als uw bedrijf voor de SDE+ regeling kiest, is het niet meer mogelijk om een EIA (Energie investeringsaftrek) te krijgen.
 • De zonnepaneleninstallatie moet aangesloten zijn via een grootverbruikersaansluiting. Deze grootvebruikersaansluiting houdt een elektriciteitsnet van meer dan 3×80 ampère in.
 • Over het algemeen is het voor het plaatsen van zonnepanelen niet nodig om een vergunning aan te vragen. Echter, als de zonnepaneleninstallatie meer dan 15 kWp (kilowattpiek) oplevert, is het wel verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen.
 • De eigenaar van het bedrijf moet toestemming geven om een zonnepaneleninstallatie te installeren. Dus als u niet de eigenaar van het bedrijf bent en u gaat wel over de zonnepaneleninstallatie, zorg dan voor een eigenaarsverklaring.
 • Bekijk voor meer informatie over deze regeling dit filmpje van de Rijksdienst voor Ondernemen.

Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA)

Zonder SDE+ regeling is het nog steeds mogelijk om een goede zonnepaneleninstallatie aan te schaffen. Bedrijven die overgaan tot duurzame energie, worden namelijk beloont door de overheid met een Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA)

De KIA houdt in dat bedrijven een deel van de investering af kunnen trekken van de winst. U komt voor de KIA in aanmerking als u een bedrag investeert tussen de € 2.300,- en € 306.931,-. In onderstaande tabel kunt u exact aflezen wanneer u welke KIA kunt krijgen.

Meer dan

Maar niet meer dan

KIA

€ 2.300,-

€ 0,-

€ 2.300,-

€ 55.248,-

28% van het investeringsbedrag

€ 55.245,-

€ 102.311,-

€ 15.470

€ 102.311,-

€ 306.931,-

€ 15.470 verminderd met 7.56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de €102.311,- te boven gaat

€ 306.931,-

€ 0,-

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek regeling geldt voor bedrijven die in bedrijfsmiddelen investeren die van belang zijn in een doelmatig gebruik van energie. Via deze regeling kunnen bedrijven 41,5% van de investeringskosten van de fiscale winst aftrekken, bovenop de gewone afschrijving. Op deze manier kunnen bedrijven dus voordelig investeren in duurzame energie.

Het kan zijn dat het dak van uw bedrijf nog asbest bevat. Als u dit dak vervangt en hiervoor zonnepanelen in de plaats installeert, kunt u zelfs 75% van de fiscale winst aftrekken (Vrije Afschrijvingen Milieuinvesteringen / Vamil) . Naast dat u stukken minder gaat betalen voor uw energierekening, betaalt u dus ook minder belasting over de winst die het bedrijf dat jaar maakt. De EIA is alleen van toepassing als u in één kalenderjaar een bedrag van meer dan € 2.500,- aan energie-investeringen uitgeeft.

Algemene investeringsaftrek en btw aftrek

U kunt natuurlijk altijd de investering van de zonnepaneleninstallatie als gewone investering in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst. Ook is het nog mogelijk om de btw van uw eigen aangifte omzetbelasting af te trekken.

Terugverdientijd zonnepanelen voor bedrijven

Zonnepanelen voor bedrijvenDoordat er voor bedrijven zoveel mogelijk is wat betreft het financieren van zonnepaneleninstallaties, is de terugverdientijd van de zonnepanelen minder lang dan voor particulieren. Over het algemeen kunnen bedrijven rekenen op een terugverdiendtijd tussen de 3 en 6 jaar. Voor eenmanszaken en VOF’s is het zelfs mogelijk om al in 2 jaar hun investering terug te verdienen. Bij deze terugverdientijd is uitgegaan van een financieel rendement van 6 tot 7% per jaar, geen subsidie en over een periode van 25 jaar.

Echter, de terugverdientijd blijft altijd van enkele factoren afhangen:

 • Dak situatie
 • Stroomverbruik
 • belastingtarief

Kortom, door middel van de fiscale voordelen zijn de kosten van zonnepanelen voor bedrijven niet zo hoog en is het investeren in zonnepaneleninstallaties erg voordelig. Er zijn fiscale voordelen aan zonnepanelen verbonden naast het feit dat uw bedrijf al erg veel op de energiekosten zal besparen.

Voordelen zonnepanelen voor bedrijven

Zonnepanelen bieden veel voordelen waar niet alleen particulieren, maar ook bedrijven van kunnen profiteren. Hieronder leest u enkele voordelen van zonnepanelen.

 • Op de meeste daken van een grote onderneming kunnen de zonnepanelen op het zuiden en in 36 graden geplaatst worden, wat zorgt voor een optimale opbrengst.
 • Uw bedrijf krijgt een duurzaam imago door middel van zonnepanelen.
 • Uw bedrijf werkt mee aan het reduceren van de CO2 uitstoot.
 • Uw bedrijf wordt grotendeels onafhankelijk van uw energieleverancier.
 • Er kunnen veel zonnepanelen toegepast worden, dus er is een grote opbrengst. Een dak met 50 zonnepanelen levert bijvoorbeeld al snel 10.000 kWh op.
 • Er zijn veel fiscale voordelen en regelingen voor de installatie van zonnepanelen.

Iets voor uw bedrijf?

Denkt u dat zonnepanelen geschikt zijn voor uw bedrijf? Oriënteer u dan goed of vraag advies aan een zonnepanelenspecialist. Zonnepanelen hebben een lange levensduur, dus zorg ervoor dat u de juiste zonnepanelen kiest.

Gerelateerde artikelen

Dankzij energiesimulatie slim besparen en duurzaam opwekken

Duurzame energie

Met een energiesimulatie kunnen bedrijven middels een digital twin de eigen energie-infrastructuur volledig nabootsen. Vervolgens kan met...

Lees verder

Netcongestie: oplossingen voor het volle elektriciteitsnet

Duurzame energie

Net zoals het wegennet kan kampen met files, kan ook het elektriciteitsnet te maken krijgen...

Lees verder

Green Energy Day: nu 68 van de 365 dagen per jaar groene energie

Duurzame energie

Wanneer we alle duurzame energie die we dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken, is...

Lees verder