De voordelen van CO2-compensatie met schone kooktoestellen

CO2-neutraal ondernemen

2,6 miljard mensen koken nog elke dag op open vuur of slechte kooktoestellen. Dat heeft een enorme impact. Bijvoorbeeld op het klimaat, omdat het verbranden van hout de uitstoot van het broeikasgas CO2 veroorzaakt. Maar ook op de gezondheid, de sociale ontwikkeling van vrouwen en kinderen en ontbossing. Compensatie van de eigen uitstoot van broeikasgassen met behulp van schone kooktoestellen (of clean cookstoves) kent dan ook meerdere voordelen.

Clean cookstoves en klimaatverandering

Omdat zoveel mensen in ontwikkelingslanden koken op open vuur is dit goed voor vier procent van het wereldwijde energieverbruik. Het effect op klimaatverandering is groot. Bij koken op open vuur komt namelijk, naast CO2, ook een enorme hoeveelheid roet vrij. Roet is na CO2 de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Het verminderen van de uitstoot van roet is dus een belangrijke manier om klimaatverandering tegen te gaan. Het gebruik van hout en andere biomassa om op te koken is ook een belangrijke oorzaak van ontbossing en verwoestijning. In veel ontwikkelingslanden is koken op open vuur zelfs de nummer één oorzaak van deze problemen.

Clean cookstoves en sociale impact

Vrouwen en kinderen die zich rond het vuur van de kookplek bevinden ademen rook in. Dit veroorzaakt longziektes; het staat gelijk aan het roken van twee pakjes sigaretten per dag. Wereldwijd sterven jaarlijks vier miljoen mensen aan de gevolgen van houtgebruik voor koken. Dat is drie keer meer dan aan aids en vijf keer zoveel als aan malaria.

CO2 compensatie voor bedrijven

clean cookstoveSinds twee jaar zijn richtlijnen ontwikkeld voor het meten van CO2-reductie door zuinige kooktoestellen. Deze zijn streng. Zo moet ieder jaar steekproefsgewijs worden aangetoond dat de clean cookstove nog in gebruik is. De ervaring leert dat één kooktoestel tenminste één ton CO2 per jaar reduceert. Eén kooktoestel levert met andere woorden jaarlijks evenveel CO2-winst op als tien zonnepanelen. Drie kooktoestellen zijn voldoende om een jaar autorijden te compenseren. Het gaat dus ook in termen van CO2 om een echt relevante bijdrage.

Bedrijven kunnen de uitstoot van eigen veroorzaakte broeikasgassen zoals CO2 compenseren door middel van het ondersteunen van clean cookstove projecten. Zo kan 100% verantwoordelijkheid worden genomen voor de eigen impact op klimaatverandering. Kijk voor een overzicht van de Nederlandse aanbieders van deze klimaatprojecten op het Klimaatplein en bespreek met hen de diverse mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen

Circulaire toepassingen en het behalen van science based targets

CO2-neutraal ondernemen

Circulaire toepassingen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf....

Lees verder

‘Nu meebewegen betekent grip op energiezekerheid in de toekomst’

CO2-neutraal ondernemen

Terwijl Nederland druk bezig is met verduurzamen, heeft het elektriciteitsnet zijn capaciteit bereikt. Hoe krijgen...

Lees verder

Zo maakt aannemersbedrijf Van der Poel de overstap naar elektrisch rijden

Praktijkverhalen

Twee bedrijfsauto’s, twee heftrucks, een graafmachine van 3800 kilogram, drie personenauto’s en een vacuümunit. Allemaal...

Lees verder