Duurzaamheid: van vertellen naar vertalen

CO2-neutraal ondernemen

Dat duurzaamheid iets is ‘dat moet’, lijkt zijn tijd toch wel voorbij. Bedrijven die zo naar duurzaamheid kijken laten kansen liggen. Steeds meer bedrijven zien de waarde in van duurzaam denken en handelen. Met de bedrijven waar ik het plezier heb om mee samen te werken, zie ik steeds nieuwe mogelijkheden. In onze gesprekken gaan we op zoek naar de relevantie van duurzaamheid voor hun bedrijf. Zowel vanuit het oogpunt van merk – en bedrijfsidentiteit en reputatie als trigger voor nieuwe innovaties.

Merk- en bedrijfsidentiteit

Het laatste marktonderzoek van GfK en B-Open naar consumentengedrag op duurzaamheid toont aan dat steeds meer consumenten duurzaamheid meenemen in hun koopgedrag. Ruim 71% van de consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven duurzaam ondernemen. Dit vraagt van bedrijven om duidelijker te profileren waar ze voor staan en duurzame keuzes te maken. Door de koppeling te maken tussen de missie van het bedrijf en een relevant duurzaamheidsthema wordt de bedrijfs- of merkidentiteit versterkt. Verzekeraars kiezen bijvoorbeeld vaker voor duurzame energie, omdat zij zien dat klimaatverandering impact heeft op de schade van natuurrampen en daarmee de verzekeringspremies. Bij Eneco zien we ook de toenemende vraag van klanten om een partnership aan te gaan om voor een langere periode stroom af te nemen uit specifieke windparken. Op deze wijze kunnen ze hun duurzame ambities onderstrepen.

Trigger tot nieuwe innovaties

Duurzaamheid leidt tot nieuwe businessmodellen en productontwikkeling. Steeds meer bedrijven komen met leaseoplossingen die inspelen op de transitie van bezit naar gebruik. Zo biedt Philips Circular Lighting, waarbij je alleen voor het gebruik van verlichting betaalt, de verlichtings-armatuur gaat na gebruik weer terug naar de leverancier.

Bij Eneco zitten we nu midden in de transitie van energieleverancier naar energiepartner. Naast het leveren van duurzame energie als zon, wind en biomassa, ontwikkelen we steeds meer innovatieve diensten en producten om de transitie naar duurzame energie te faciliteren en te versnellen. Het is mooi om te zien hoe veel nieuwe start ups van de grond komen, die o.a. met de mogelijkheden van datatechnologie tot nieuwe diensten komen. Voorbeelden zijn Toon, PEEEKS en Smart charging van Jetlix.

Nieuwe vormen van samenwerking

De transitie naar een duurzame economie kan een bedrijf niet alleen. Dat vraagt om samenwerking met o.a. partners in de keten. Bij verduurzaming in steden zie je steeds meer samenwerking ontstaan tussen gemeenten, energiebedrijven, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Op bedrijfsterreinen gaan bedrijven vaker de krachten bundelen om gezamenlijk duurzame toepassingen mogelijk te maken. Ook onder consumenten onderling ontstaan mooie samenwerkingsverbanden, zoals energiecoöperaties die gezamenlijk investeren in duurzame opwek en CrowdNett waarbij consumenten met zonnepanelen en een eigen Powerwall gezamenlijk CO2 reductie kunnen realiseren. Een mooi voorbeeld van de verbinding tussen bedrijven en consumenten is het onlangs gelanceerde ZonneHub van Eneco, waarbij consumenten kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van een bedrijf of instelling in de buurt om zo direct hun eigen energierekening te verlagen en zelf een mooi rendement te maken.

Hoe maakt uw onderneming de vertaalslag? Deel uw mening op de LinkedIn groep > van het Klimaatplein.

Kirsten Barnhoorn is strategisch partnermanager bij Eneco.

Bron foto: Shutterstock

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder