Groen ondernemen is het ondernemen van de toekomst

CO2-neutraal ondernemen

groene golflengte

Als ondernemer, beleidsmaker of onderzoeker heeft u dagelijks te maken met leefomgeving en natuur. Wij stellen dat groen ondernemen het ondernemen is van de toekomst. Groen ondernemen biedt kansen. En die kansen kunt u verzilveren tijdens Groene Golflengte op 27 en 28 november in Radio Kootwijk. U maakt daar afspraken en genereert gezamenlijk ideeën. Hoe? Dat laten Alterra Wageningen UR en Staatsbosbeheer u deze twee dagen graag zien en beleven.

Biomimicry
Een van de thema’s die tijdens de Groene Golflengte wordt behandeld is biomimicry. De natuur, heeft uitgevonden wat werkt, wat geschikt is en bovenal, wat behouden blijft op onze planeet. Biomimicry, als discipline, stimuleert het leren van de natuur. De opgedane kennis biedt fundamenten voor het creëren van duurzame technologieën, ontwerpen en systemen. Het kan u, als ondernemer, onderzoeker of beleidsmaker verrassen, verbazen en op tal van nieuwe ideeën brengen.

Circulaire economie
De nieuwe, circulaire economie hanteert een ander model dan de ‘oude’, lineaire economie die werkt volgens het model ‘ take, make, waste’. Een model dat gebaseerd is op de natuur, waarbij afval niet bestaat omdat alles wordt hergebruikt. En een model waarbij biobased grondstoffen het basismateriaal vormen in plaats van eindige grondstoffen. Bovendien vraagt de circulaire economie om het optimaliseren van complete productie- en (her)gebruikssystemen, en werkt bij voorkeur met gesloten kringlopen. Daarvoor is veel uitwisseling van ideeën, informatie en kennis nodig. Samenwerking is belangrijk bij het realiseren van deze systemen waarbij verschillende bedrijven gezamenlijk een optimaal systeem creëren.

Citizen Science: burgers betrekken
Burgers zijn de onderzoekers van de toekomst. Vogeltellingen werden altijd al door vrijwilligers gedaan. Betrokkenheid bij natuur of milieu en wetenschappelijk onderzoek kunnen veel vaker worden verbonden. Nieuwe technieken bieden vergaande mogelijkheden om burgers een rol te geven bij het verzamelen van gegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het slim benutten van aanwezige data in het landschap of de natuur en het verbinden van deze data aan nieuwe partijen of toepassingen. Volgens onderzoeksbureau McKinsey gaan grote datastromen dit zelfs de economie radicaal veranderen.

Pop-up Hub
Tijdens de Groene Golflengte kun je een dynamische ruimte verwachten waar interactie, netwerken en co-creatie centraal staan. Een ruimte die uitnodigt tot collaboratie, nieuwe inzichten, je triggered net een stap verder te denken en je ondernemerschap stimuleert. In andere woorden kom het ervaren!

Benieuwd naar wat biomimicry, de circulaire economie, citizen science en de pop up hub u kunnen bieden? Meld u dan aan voor Groene Golflengte.

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder