Het beprijzen van CO2, wat betekent dat nu concreet voor ondernemers?

Klimaatbeleid

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerden een interessant rapport dat aangeeft op welke manieren we CO2-reductie kunnen realiseren om zo klimaatdoelen te behalen. Het beprijzen van CO2 komt daar nadrukkelijk als beleidsmaatregel naar voren. Over welke prijs op CO2 spreekt het rapport, en wat betekent dat voor een gemiddelde ondernemer?

2 graden doelstelling

Tijdens de klimaattop in Parijs zijn landen overeengekomen om de aarde niet verder te laten opwarmen dan twee graden celsius. Om onder die twee graden temperatuurstijging te blijven geeft het rapport een bandbreedte van CO2-prijzen. Deze bandbreedte is gebaseerd op modelberekeningen voor 2050 met emissiereducties van 80 procent en meer dan 95 procent voor de Europese Unie als geheel.

De CO2-prijzen lopen uiteen van 100-500 euro per ton CO2 in 2030 tot 200-1.000 euro per ton CO2 in 2050. Volgens de inzichten van het CPB en PBL passen de CO2-prijzen aan de onderkant van deze bandbreedte het best bij een Nederlandse en Europese CO2-reductiedoelstelling van 80 procent in 2050. Prijzen aan de bovenkant van de bandbreedte komen in beeld als de emissies vanaf 2050 omlaag moeten met 95 procent en meer (zie pag. 45 en 46 van het rappport >).

Voorbeeldsommen

Even een aantal voorbeeldsommen om het geheel wat concreter te maken. We gaan hierbij uit van de hierboven genoemde 2 scenario’s. Het eerste scenario gaat uit van de benodigde CO2-reductie in 2030 waarbij een prijs van €300,- per ton CO2 in het midden van de bandbreedte ligt. Het tweede scenario gaat uit van de benodigde CO2-reductie in 2050 waarbij een prijs van €600,- per ton CO2 in het midden van de bandbreedte ligt.

We passen deze prijzen toe op een klein bedrijf met 1 personenauto, 2 grote bestelauto’s, een opslagruimte en een klein kantoor. We gaan er daarbij vanuit dat het beprijzen van CO2 in de toekomst direct bij de burger of ondernemer plaatsvindt. De onderste regel in de tabel geeft de totale CO2-afdracht weer die per jaar betaald dient te worden bij deze rekenprijzen.

Activiteit CO2-uitstoot 2030: €300,- t/co2 2050:  €600 t/co2
25.000 kilometer rijden op benzine 5,6 ton CO2 €1.680,- €3.360,-
10.000 liter diesel tanken 32 ton CO2 €9.600,- €19.200,-
30.000 kWh grijze stroom verbruiken 15,78 ton CO2 €4.734,- €9.468,-
7.500 m3 grijs gas opstoken (voor verwarming) 14,13 ton CO2 €4.239,- €8.478,-
4.000 kilometer vliegen 0,7 ton CO2 €210,- €420,-
Totaal 68,21 ton CO2 €20.463,- €40.926,-

Stel nu dat deze ondernemer 100% elektrisch gaat rijden, zijn stroom grotendeels zelf duurzaam opwekt en het restant groen inkoopt en zijn pand verwarmt met aardwarmte, dan daalt zijn CO2-afdracht naar €0,- (ervan uitgaande dat er verder geen directe zakelijke CO2-emissies plaatsvinden).

Het is mogelijk nu alvast te beginnen met het reduceren van de CO2-voetafdruk van jouw organisatie. Maak daarvoor bijvoorbeeld gebruik van het 5-stappenplan voor energiebewust ondernemen. En bereid je zo tevens voor op de hogere prijs op CO2 die we in de nabije toekomst mogen verwachten.

Click hier wanneer je meer wilt weten over het beprijzen van CO2-uitstoot >.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder