Hoe jonge huurders van DUWO meehelpen bij verduurzaming studentenhuizen

CO2-neutraal ondernemen

Guido van Poppel maakte ooit een uitstapje naar een ‘normale’ woningcorporatie, maar keerde snel weer terug naar de studentenhuisvestingssector. Bij DUWO te Delft adviseert Van Poppel over het aankopen, transformeren, ontwikkelen én verduurzamen van allerlei typen studentencomplexen. Daarin heeft hij de ruimte om te experimenteren en voorop te lopen.

Van Poppel komt net uit een vergadering over een aan te leggen warmtenet in Delft voor duurzame warmte, samen met andere corporaties en de gemeente. “Wij hebben de studentencomplexen, er zijn andere woningen met een vraag naar warmte, er is een geothermiebron, een ambitieuze gemeente, een universiteit die van alles wil onderzoeken… Leg er een pijp tussen en je bent klaar!”

Vooruitstrevende doelgroep

Werken aan dit soort duurzame oplossingen was een van de redenen waarom Van Poppel terugkeerde bij stichting DUWO. Daarnaast speelt mee dat hij met een fijne doelgroep kan werken die vooruit wil. “Waar je bij de reguliere corporaties nog wel eens flink moet onderhandelen om duurzame maatregelen in woningen door te voeren, word ik nu gebeld door studenten die tegen me zeggen: meneer Van Poppel, heeft u wel eens gedacht aan de kansen van waterstof?”

Veelzijdige huizenvoorraad

Verder zijn de woonvormen van DUWO veelzijdig. “Je kunt geen gebouwtype verzinnen of we hebben het”, vertelt Van Poppel. “Van oude loodsen tot monumenten. Zo’n tien procent van onze studenten woont in een rijksmonument. Ik denk dat we na de Rijksgebouwendienst de meeste monumenten in ons bezit hebben.”

Duurzame energieconcepten toepassen

Bij al deze complexen denken Guido van Poppel en zijn collega’s bij DUWO na over welke duurzame energieconcepten het beste kunnen worden toegepast. Daarin schuwt hij het experiment niet. “We zijn altijd een club geweest die dingen doet”, stelt Van Poppel. Hij geeft een voorbeeld van een mini-warmtenet voor een Amsterdams studentencomplex met 600 studenten. “Het woord ESCo (Energy Service Company, red.) moest nog worden uitgevonden, maar wij hadden ‘m al. Wij hadden warmte nodig, bij het datacenter ertegenover hadden ze een koelingsprobleem. Dus dan ga je dat samen oplossen.” Het studentencomplex ernaast, van vergelijkbare grootte, is er vorig jaar ook op aangesloten.

Testen met waterstof

Nog een voorbeeld: de studentencampus Uilenstede in Amstelveen heeft een eigen energievoorziening voor de meer dan 3.500 studenten. Daar staat ook een testopstelling met een waterstofgenerator. Die waterstof wordt bijgemengd bij het aardgas. Van Poppel: “We hebben de ambitie om daar de komende jaren de groenste campus te realiseren die je ooit hebt gezien.” Verder werkt DUWO samen met de Green Village in Delft, een living lab van de TU Delft waar de duurzame huisvestingsoplossingen van morgen worden getest in de praktijk.

Al vroeg aardgasvrij

DUWO kan grote stappen zetten in de energietransitie, omdat de studentenhuisvester het gemeenschappelijk verwarmen van haar complexen altijd al als uitgangspunt heeft gehad. De studentencomplexen die na 2000 zijn gebouwd, zijn al aardgasvrij. Vaak dankzij externe warmte. Sommige hebben al meer dan 15 jaar een warmtepomp. Als er verdere stappen kunnen worden gezet; een brandstofcel bijvoorbeeld, aardwarmte, zonne-energie of dé oplossing die over vijf jaar wordt bedacht, dan gaat DUWO die onderzoeken en uitproberen. “We worden steeds meer zelfvoorzienend”, stelt Van Poppel. “En van de groene energie die we nog nodig hebben, maken we dankbaar gebruik.”

Betaalbare woonruimte voor studenten

Overigens wil Guido van Poppel niet de duurzame moralist uithangen. “We willen betaalbare woonruimte bieden voor onze studenten, dat is onze kernactiviteit.” Maar de vastgoedadviseur van DUWO benadrukt wel dat zijn organisatie de toekomstige generatie huisvest. “Dus heb je ook wel een zekere verantwoordelijkheid voor die toekomst. Dat besef is er steeds meer, ook bij de studenten die graag met DUWO meedenken over duurzaam en energiezuinig wonen.”

Over DUWO en Klimaatplein partner Greenchoice
DUWO is de grootste studentenhuisvester van Nederland en kiest bewust voor zakelijke groene energie van Greenchoice. Samen werken zij aan de energietransitie van Nederland.

Foto: Gerard van Beek.

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder