Klimaatakkoord Parijs betekent halvering Nederlandse CO2-uitstoot in 2030

Klimaatbeleid

Afhankelijk van de verantwoordelijkheid die Nederland neemt bij het aanpakken van klimaatverandering, zou de CO2-uitstoot voor het behalen van de 2oC-doelstelling in 2050 moeten zijn gedaald met zo’n 85-95% ten opzichte van 1990. Voor de 1,5 oC-doelstelling komt dit neer op een emissiereductie van meer dan 100%. Voor beide doelstellingen geldt dat Nederland in 2030 de emissies met zo’n 40-50% zou moeten reduceren.

Nederlandse beleid leidt niet tot reductie overeenkomstig met klimaatakkoord

De Nederlandse broeikasgasemissies dalen nu tamelijk geleidelijk: de emissiereductie in de laatste 10 jaar bedroeg zo’n 0,7 procentpunt per jaar voor alle Kyoto-broeikasgassen en ongeveer 0,5 procentpunt per jaar voor alleen CO2 (ten opzichte van het emissieniveau in 1990). Om de doelen voor 2030 en 2050 uit de illustratieve berekeningen te halen zou de jaarlijkse reductie 2,6-2,8 procentpunt moeten bedragen van het emissieniveau in 1990.

Volgens de recent uitgebrachte Nationale Energieverkenning van het PBL en ECN zullen de CO2 emissies bij voortzetting van het huidige beleid slechts met 12% dalen in 2030 ten opzichte van 1990.

Naar een koolstofarm energiesysteem

Scenario’s voor energietransitie laten zien dat met technische maatregelen en gedragsverandering dergelijke grote reducties in principe haalbaar zijn. Voor het ondersteunen van zo’n transitie is het belangrijk dat Nederland een langetermijnperspectief formuleert en zorgt voor een stabiel investeringsklimaat dat op dit perspectief is afgestemd.

Wanneer het Nederland niet lukt om op korte termijn een trendbreuk in CO2 emissies te realiseren richting een koolstofarm energiesysteem, is het onwaarschijnlijk dat deze ambitie op tijd zal worden bereikt.

Lees meer in het rapport > Wat betekent het Parijse Klimaatakkoord voor het Nederlandse lange termijn klimaatbeleid? van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Alvast zelf aan de slag met het reduceren van de CO2-voetafdruk van uw organisatie? Gebruik dan ons gratis 5-stappenplan > en bespaar direct op kosten terwijl u duurzamer onderneemt.

Bron foto: Citymarketing Tilburg

 

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder