Klimaatplein heeft een CO2-reductie van 2,6 megaton in de aanbieding

Klimaatbeleid

Tenminste vijfentwintig procent minder CO2-uitstoot in het jaar 2020 ten opzichte van het jaar 1990. Aan die uitspraak moet de Nederlandse staat zich houden vanwege de rechtelijke uitspraak in de klimaatzaak van stichting Urgenda. Alhoewel de staat al sinds 2015 weet dat ze klimaatmaatregelen moet nemen om aan die uitspraak te voldoen, wordt daadwerkelijke actie voornamelijk uitgesteld. Vandaar dat de stichting Urgenda met een 54-puntenplan is gekomen met diverse maatregelen die bijdragen aan gestelde klimaatdoelen. Klimaatplein leverde de volgende input voor dit 54 puntenplan:

Overheden alleen inkopen bij organisaties die voldoen aan energiebesparingsplicht

Potentiële CO2-reductie: 0,4 megaton

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsplicht. Deze energiebesparingsplicht is gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Lang niet alle bedrijven en instellingen voldoen aan deze wettelijke plicht. Diegenen die dat wél doen zouden beloond moeten worden met opdrachten vanuit de overheid.

Voldoet een bedrijf of instelling niet, dan komt er een waarschuwing en de tips om wél te voldoen. Na een half jaar nog niet voldoen aan de wet betekent dan uitsluiting van opdrachten van de overheden. Daarmee beloon je de duurzame koplopers die wel hun nek hebben uitgestoken en maatschappelijke én economische verantwoordelijkheid hebben genomen. En je zet tegelijkertijd de achterblijvers aan om ook geld te verdienen met de verplicht te nemen energiebesparende maatregelen. Lees er hier meer over >

Naast kantoren ook bedrijfshallen een energielabel C in 2023

Potentiële CO2-reductie: 0,5 megaton tot 4,0 megaton

Eigenaren van een kantoorpand van meer dan 100 vierkante meter zijn verplicht om vanaf 2023 hiervoor een energielabel C te hebben. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is.

Voor bedrijfshallen geldt nog geen verplichte upgrade naar label C in 2023. Wat zou zo’n verplichting opleveren?

Het verplicht stellen van energielabel C voor kantoren gaat volgens de overheid zelf 8 Petajoule energie besparen. Kantoren maken zo’n 15% uit van de totale vloeroppervlakte in de utiliteitsbouw. Bedrijfshallen maken 44% uit van die totale vloeroppervlakte. Het finaal energieverbruik van de bedrijfshallen in de dienstensector is 65 PJ en voor kantoren 37 PJ (Bron: ECN). Wanneer er dus 8 PJ bespaard kan worden in de kantoren vanwege verplicht stellen van energielabel C, dan moet dat ook minstens haalbaar zijn voor de bedrijfshallen. Lees er hier meer over > Indien alle daken van bedrijfshallen gebruikt zouden worden voor de opwek van zonne-energie is een CO2-reductie mogelijk van in totaal (0,5 door besparen en 3,5 door duurzaam opwekken) 4,0 megaton.

Bedrijven en instellingen inzicht bieden in CO2-voetafdruk en CO2-kosten

Potentiële CO2-reductie 1,7 megaton

Door bedrijven en instellingen inzicht te bieden in de kosten die zij gaan maken bij de invoering van de noodzakelijke CO2 heffing, gaan zij sneller verduurzamen om hoge kosten te voorkomen. Draag daarom bedrijven op om hun eigen CO2 voetafdruk te berekenen. Daarmee krijgen ze tijdig inzicht in de kosten die zij gaan maken bij de invoering van een CO2 taks van €60 per ton CO2. Deze prijs is nodig in 2020 om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Uit de praktijk blijkt dat bedrijven met dit inzicht in eigen voetafdruk en mogelijke CO2-kosten actie ondernemen om sneller te verduurzamen. Dit loopt voor kleinere bedrijven van 2-50 werknemers al heel makkelijk op tot 5 ton/bedrijf/jaar. Wanneer de 330.000 bedrijven van deze grootte dit doen, leidt dit al tot 1,7 Mton CO2-besparing. Het kabinet kan een CO2-berekening eenvoudig toevoegen aan de informatieplicht energiebesparing, een maatregel die nu al bestaat.

CO2-rekentools voor bedrijven al beschikbaar

Klimaatplein biedt al een gratis CO2-calculator die rekent met een CO2 prijs van €60,-  per ton. Het kost bedrijven enkel wat tijd om de juiste energie- en brandstofgegevens bij elkaar te zoeken. De calculator heeft inmiddels al zo’n 60.000 bedrijven en instellingen inzicht geboden op hun effect op het klimaat (CO2-voetafdruk) en de kosten die daarmee gepaard gaan. Deze tool biedt behalve inzicht, ook automatisch suggesties aan om te besparen.

Een aanvullende optie is om het invullen van de calculator op te nemen als onderdeel van het beroepsonderwijs (MBO), en er een stageopdracht van te maken. Elke MBO student (richting bouw, industrie en techniek) helpt 5 bedrijven of instellingen met het verzamelen van energie- en brandstof­gegevens, met het invullen van de CO2-calculator en met het meegeven van de tien meest lonende bespaarmaatregelen.

54 puntenplan Urgenda

Voorgaande drie maatregelen leverde het Klimaatplein aan waarvan de eerste al is opgenomen in het Urgenda 54 puntenplan. Samen tellen deze drie Klimaatplein-maatregelen op tot een potentiële CO2-reductie van 2,6 Megaton. Maar er staan nog veel meer maatregelen genoemd in het Urgenda 54 puntenplan. Zoals verlichting uitzetten na werktijd, een dag per week zonder vlees of extra budget voor isolatie. Alle maatregelen zijn vandaag te Den Haag aangeboden aan de Nederlandse Regering.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder