Met CO2MPAS houden onderwijsinstellingen koers aan klimaatdoelen

CO2-neutraal ondernemen

Het instrument CO2MPAS helpt onderwijsinstellingen om te voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord en ook aan de eigen routekaarten. In 2030 moet 50% eigen CO2-uitstoot zijn gereduceerd en 95% in 2050. Ook moeten de gebouwen van het aardgas af. CO2MPAS geeft laagdrempelig, maar volledig inzicht in de te nemen maatregelen voor die verduurzaming. Zowel voor de gehele gebouwenportefeuille, als voor individuele objecten.

Gebundelde kennis

In 2019 heeft Klimaatplein-partner HEVO alle onderwijsraden en de Vereniging van Hogescholen ondersteund bij het opstellen van de sectorale routekaarten. Daarin is de meest effectieve en efficiënte route naar de verduurzaming van het onderwijsvastgoed in beeld gebracht.
 
Vanuit die rol als adviseur van de maatschappelijke sector vindt HEVO het van belang dat CO2-reductie ook op instellingsniveau inzichtelijk gemaakt wordt. Om die reden hebben ze specifiek voor gebouwen en gebouwportefeuilles in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs dit sturingsinstrument ontwikkeld. Ook vanuit de rol in de doorrekeningen van de sectorale routekaarten beheerst HEVO alle kennis, kengetallen, uitgangspunten en vaardigheden om te ondersteunen bij het bereiken van en koers houden richting de klimaatdoelstellingen.

Hoe werkt CO2MPAS

Na het invullen van de tool door een van de adviseurs ontstaat er een overzichtelijk dashboard met de meest belangrijke inzichten (zoals een tijdlijn met de CO2-uitstoot, investeringskosten en of de klimaatdoelstellingen behaald worden). Daarnaast zijn er mogelijkheden om te filteren op instellings- of stichtingsniveau. Voor de investeringskosten wordt vervolgens de verbinding gemaakt met de HEVO-kostenconfiguratoren.

Een van de grote voordelen van het gebruik van deze tool is dat, wanneer blijkt dat de beoogde ingrepen niet voldoende zijn om de vereiste CO2-reducties te behalen, er op eenvoudige wijze scenario’s gemaakt kunnen worden om inzichtelijk te maken welke ingrepen vereist zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord wél te behalen.

Met name dit laatste is in de praktijk vaak onmisbaar voor het creëren van draagvlak voor de beoogde maatregelen, bijvoorbeeld bij het opstellen van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan, een SHP of een D-MJOP. Het gebruik maken van CO2MPAS kan dus nadrukkelijk plaatsvinden aan de voorkant van het proces, bij het opstellen van de plannen, maar ook als ‘toetsingsinstrument’ aan de achterzijde van het proces.

Meer weten over dit instrument? Neem contact op met HEVO >

Beeld: HEVO

 

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder