Nationaal klimaatakkoord krijgt input vanuit de samenleving

Klimaatbeleid

Vandaag overhandigde Rob van der Rijt, oprichter van het Klimaatplein, in de Tweede Kamer een top vijf van maatregelen voor het nieuwe Nationale Klimaatakkoord. Dat Klimaatakkoord zal de opvolger worden van het huidige Energieakkoord en wordt binnen een half jaar verwacht. De overhandigde top vijf van maatregelen is voortgekomen uit een inzamelingsactie van honderden ideeën uit de samenleving.

Bedrijfsleven, onderwijs, bestuurders en de politiek hebben de afgelopen maanden honderden maatregelen ingediend voor de actie ‘Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit?‘. Uit al die inzendingen is een top 5 van meest genoemde maatregelen gedestilleerd. Deze maatregelen leiden tot het halen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen die de Nederlandse regering heeft geformuleerd. De top 5 luidt kort samengevat als volgt:

1. Vergroen het belastingstelsel
Zet een effectieve prijs op de uitstoot van het broeikasgas CO2 in lijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

2. Verduurzaam de bestaande bebouwing
Door middel van isolatie, zuiniger verlichting, slimme meters, gasloze verwarmingstechnieken etc. Vanuit een Deltaplan energiebesparing deze maatregelen uitvoeren

3. Divesteren uit fossiele energiebedrijven
Anticipeer op het einde van de kolen-, olie- en gasindustrie. De meeste steenkool, gas en olie moet immers onder de grond blijven om klimaatdoelstellingen te halen.

4. Stimuleer innovaties voor efficiency en verduurzaming
Meer aandacht en middelen voor Clean-Tech start-ups. Dit leidt tot meer kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en dankzij de innovaties minder uitstoot van CO2.

5. Duurzaamheid opnemen in het onderwijs
Laat duurzaamheid een integraal onderdeel van het lespakket uitmaken en creëer op heel korte termijn nieuwe energietransitie-opleidingen.

Handtekeningenactie CO2-prijs

De nummer 1 uit deze top vijf (Vergroen het belastingstelsel) is met behulp van een handtekeningenactie nog eens extra kracht bijgezet. Bijna 1.000 mensen, met name ondernemers, ondertekenden de petitie > aan de Regering waarin gevraagd wordt om een effectieve prijs op de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Gerelateerde artikelen

Maakt de duurzame energietransitie de wereld een veiliger plek?

Klimaatbeleid

We bevinden ons al enkele jaren midden in de zogenaamde duurzame energietransitie. Terwijl we onze...

Lees verder

Hoe ziet ons energiesysteem eruit in een postgroei samenleving?

Klimaatbeleid

Het energiesysteem in een postgroei samenleving zal sterk verschillen van het huidige systeem. We zijn...

Lees verder

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder