Nederlands bedrijfsleven op 100% duurzame energie in 2030

Klimaatbeleid

Vandaag presenteert stichting Urgenda het vernieuwde rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt. Urgenda zet er uiteen hoe het vijf keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, energie opwekken en productie in de industrie. Een scenario met 100% duurzame energie blijkt goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie. Wat zijn de mogelijkheden voor het MKB die bijdragen aan het doel van het Urgenda-rapport?

Het rapport laat, met behulp van een duidelijk stappenplan en de bijbehorende kosten en baten, zien hoe Nederland al in 2030 naar een 100% duurzame energievoorziening kan overstappen. Aan de hand van een Energietransitiemodel is berekend wat er nodig is om deze transitie te realiseren en welke dilemma’s er zijn. Het uitgangspunt voor dit rapport is het streven naar een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in 2030, zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en dus zonder CO2 uitstoot. “Het kan, er zijn geen technische belemmeringen, maar nu moeten we het ook willen”, zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma.

Oplossingen voor het MKB

Ook voor het Nederlandse MKB liggen er veel oplossingen voor een duurzame bedrijfsvoering. Het begint bij het energieneutraal maken van je bedrijfspand: Isoleer muren, grond en daken en verwarm het met behulp van duurzame (rest)warmtebronnen. Elektrificeer daarnaast de productieprocessen; faseer het verbruik van aardgas en diesel uit en maak vervolgens gebruik van groene stroom. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van infrarood voor droogprocessen.

Maak tevens het wagenpark elektrisch, ook bestelbusjes en vrachtwagens. Verander het eetpatroon in de kantine: serveer minder vlees. En ga tenslotte zelf voldoende zon- en windenergie te produceren. Wanneer dat niet allemaal op je eigen bedrijfsterrein kan, participeer in een zonnepanelenveld of windmolen of kies voor inkoop van (in Nederland geproduceerde!) groene stroom.  Benieuwd naar het de oplossingen die Urgenda in haar rapport beschrijft? Lees ze dan hier >. En met behulp van het 5-stappenplan voor energiebewust ondernemen > op het Klimaatplein kunt u vandaag al zelf aan de slag.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder