Overheden alleen inkopen bij organisaties die voldoen aan energiebesparingsplicht

Klimaatbeleid

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsplicht. Deze energiebesparingsplicht is gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Lang niet alle bedrijven en instellingen voldoen aan deze wettelijke plicht. Diegenen die dat wél doen zouden beloond moeten worden met opdrachten vanuit de overheid.

Uit de Nationale Energieverkenning van 2017 (NEV 2017) blijkt dat het totale resultaat voor energiebesparing nog 25 Petajoule achterblijft op het doel zoals dit gesteld is in het Energieakkoord. Deze 25 Petajoule extra energiebesparing staat gelijk aan circa 1,5 megaton CO2-reductie. Een deel van dit gat wordt veroorzaakt doordat de energiebesparingsplicht niet wordt nageleefd.

Halen bespaardoelen

Aanvullende maatregelen, waaronder de informatieplicht die 6,5 PJ extra energie moet gaan besparen, moeten dan alsnog leiden tot het halen van de bespaardoelen. De informatieplicht energiebesparing betekent dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om het bevoegd gezag te melden welke energiebesparende maatregelen zijn genomen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Zo kan efficiënter worden gehandhaafd op die organisaties die nog niet voldoen aan de wet.

Aan Wet voldoen

Door daar ook aan te koppelen dat overheden alleen maar zaken doen met die bedrijven en instellingen die voldoen aan de energiebesparingsplicht, kan nog makkelijker én zekerder de energiebesparingsdoelen worden behaald. Bedrijven en instellingen zullen de overheid als klant immers niet kwijt willen raken. En voor de overheid is dit eigenlijk een heel makkelijk en logisch te zetten stap: welke overheid wil zaken doen met een partner die zich niet aan de wet houdt?

Beloon duurzame koplopers

Een flexibele pool van extra handhavers kan de provincies helpen om de daar gevestigde bedrijven te ondersteunen met het voldoen aan de energiebesparingsplicht. Voldoet een bedrijf of instelling niet, dan komt er een waarschuwing en de tips om wél te voldoen. Na een half jaar nog niet voldoen aan de wet betekent dan uitsluiting van opdrachten van de overheden. Daarmee beloon je de duurzame koplopers die wel hun nek hebben uitgestoken en maatschappelijke én economische verantwoordelijkheid hebben genomen. En je zet tegelijkertijd de achterblijvers aan om ook geld te verdienen met de verplicht te nemen energiebesparende maatregelen.

Door:
Rob van der Rijt, Oprichter Klimaatplein.com
Marjan Minnesma, Directeur Urgenda

Dit ingezonden artikel verscheen eerder (2 mei 2019) ook in het Financieel Dagblad. De benoemde maatregel is onderdeel van het totaalpakket van 2,6 megaton CO2-reductie die het Klimaatplein heeft samengesteld en is tevens opgenomen in het 54 puntenplan van stichting Urgenda om daarmee Nederland te laten voldoen aan de uitspraak van het Hof inzake de klimaatzaak (25% CO2-reductie in 2020).

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder