95 procent bedrijventerreinen heeft nog geen visie op warmtetransitie

Duurzame energie

95 procent van de bedrijventerreinen in Nederland heeft nog geen specifiek plan gemaakt om zichzelf van duurzame warmte te voorzien. Ondanks gestegen energiekosten en de door diverse regeringen gestelde klimaatdoelen zijn er te weinig plannen die ook nog vaak voorwaardelijk en weinig concreet zijn. Dit blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarbij de Transitievisies Warmte (TVW’s) van Nederlandse gemeenten zijn geanalyseerd.

Transitievisie Warmte en halen klimaatdoelen

In het Klimaatakkoord (2019) kregen gemeenten de rol van regisseur van de lokale warmtetransitie toebedeeld. Daartoe moesten de gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen. De verduurzamingsmaatregelen die gemeenten in de plannen van hun Transitievisies nu voorstellen zijn in veel gevallen nog niet concreet en vaak worden meerdere opties opengehouden. In hun huidige vorm dragen de Transitievisies Warmte met 2,1 Megaton CO2-reductie maximaal een vijfde bij aan de benodigde totale reductie om door het kabinet genoemde klimaatdoelen in de gebouwde omgeving in 2030 te realiseren. Dan zouden ook de plannen die zich nog in de voorbereidende of onderzoekende fase bevinden al uitgevoerd moeten zijn.

Duurzame warmte bedrijventerreinen

Naast woningen en kleine bedrijven in de binnensteden moeten ook bedrijventerreinen de warmtevraag verminderen en de warmtevoorziening verduurzamen. Volgens een vandaag verschenen rapport van het PBL heeft 95 procent van de bedrijventerreinen in Nederland nog geen specifiek plan gemaakt om zichzelf van duurzame warmte te voorzien. Van de vijf procent van de bedrijventerreinen waarvoor een plan is gemaakt, hebben circa 25.000 objecten een utiliteitsfunctie. Op enkele uitzonderingen na betreffen de wel gemaakte plannen lokaal maatwerk waarvoor nog verschillende oplossingsrichtingen worden opengehouden. In veel gevallen wordt ingezet op een combinatie van individuele technieken zoals warmte-koude opslag en kleinschalige collectieve systemen, afhankelijk van de lokale omstandigheden en eigenschappen van bedrijven.

Hulp van het Rijk

Gemeenten vragen expliciet om actie van het Rijk om de plannen die er al wel zijn te kunnen uitvoeren. Het gaat dan over financiële middelen voor zowel uitvoeringskosten van gemeenten als ondersteuning bij het doen van investeringen. Ook wordt gevraagd om heldere kaders en de benodigde bevoegdheden voor gemeenten.

Door de verantwoordelijkheid van de Warmtetransitie bij gemeenten neer te leggen kreeg de Rijksoverheid een taak en verantwoordelijkheid minder. Maar tot nu toe heeft het niet nemen van de regie geresulteerd in te weinig plannen die én voorwaardelijk én weinig concreet zijn. Wil de Regering haar ambitieuze klimaatdoel van 60% minder CO2-reductie in 2030 daadwerkelijk behalen, dan zal ze ook op dit energie-deelgebied de teugels weer gedeeltelijk moeten overnemen en met meer daadkracht gaan acteren.

Als ondernemer of bedrijventerrein alvast aan de slag met aardgasloos ondernemen? Bekijk dan deze praktische tips op het Klimaatplein. 

Foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Wagenpark elektrificeren ondanks netcongestie: het kan

Duurzame energie

Laat je niet afschrikken door verhalen over netcongestie. Er zijn oplossingen om nu wel het...

Lees verder

Bedrijventerrein Schiebroek wil eigen energiebedrijf starten

Praktijkverhalen

Ondernemers op bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam zetten ambitieuze stappen richting een energiepositief bedrijventerrein, dat meer...

Lees verder

Fiscaal aantrekkelijk duurzame energie beschikbaar stellen voor werknemers

Duurzame energie

Samen met fiscale experts van EY heeft Klimaatplein partner HAASheat mogelijkheden ontdekt om werknemers en...

Lees verder