Wat betekent een CO2-belasting voor uw bedrijf? Tussenverslag Klimaatplein onderzoek.

CO2-neutraal ondernemen

Rob van der Rijt, deelnemers onderzoek CO2-reductie en prijs,

Twaalf Brabantse MKB-bedrijven nemen sinds begin van dit jaar deel aan een praktijkonderzoek met CO2-beprijzing. Ze krijgen inzicht in de eigen CO2-voetafdruk én in het bedrag aan eigen CO2-belasting bij een prijs van €60,- per ton CO2. In deze blog een korte samenvatting van het onderzoek tot nu toe.

Redenen bedrijven voor deelname aan CO2-onderzoek

“Door inzicht te krijgen in de toekomstige CO2-belasting willen we beter inzichtelijk maken wat financieel gezien voor ons de meest duurzame oplossing zal zijn” geeft MVO manager Cecile Theunissen van deelnemer Cateraar Appèl aan als een van de redenen.

Ingeborg Höld, manager Quality, safety en environment bij AAE bv in Helmond beschrijft: “We krijgen steeds vaker vragen over duurzaamheid binnen ons bedrijf; van klanten, maar ook van onze eigen medewerkers. In ons missiestatement staat dat we verantwoordelijk zijn voor de toekomstige generaties. Dan moet je dat ook serieus nemen. ‘Walk the talk.’”

Waarom rekenen met prijs van €60,- per ton CO2?

“In mei 2017 verscheen er een rapport van de ‘High level Commission on Carbon Prices’ waarin een hoop knappe koppen en Nobelprijs-winnaars beschreven welke prijs nodig is om de Parijse klimaatdoelen te behalen” zegt Rob van der Rijt van Klimaatplein.com en initiator van het onderzoek. In het rapport staat: “…this Commission concludes that the explicit carbon-price level consistent with achieving the Paris temperature target is at least US$40–80/tCO2 by 2020 and US$50–100/tCO2 by 2030, provided a supportive policy environment is in place.”

“We zijn al weer twee jaar verder na lancering van dit rapport en de opwarming van de aarde dendert door. Die prijs van ‘ten minste’ €60,- per ton CO2 in 2020’ wordt inmiddels aan de lage kant geacht door de Wereldbank, maar het is nog zeker een goede prijs om mee te werken. Alle bedrijven en instellingen in Nederland kunnen nu al via onze CO2-calculator zelf inzicht krijgen in wat deze prijs voor hun gaat betekenen” aldus van der Rijt.   

Hoe wordt bespaard op eigen CO2-uitstoot?

De deelnemers aan het onderzoek komen nog meer in beweging om CO2-uitstoot te reduceren door het inzicht dat ze nu krijgen in eigen klimaatimpact. Dan gaat het om laaghangend fruit zoals:

-het installeren van LED-verlichting en bewegingsmelders,
-extra isolatiemaatregelen van gebouwen en leidingen,
-besparingen op brandstofverbruik van bedrijfswagens,
-het voorkomen van lekken bij perslucht- en vacuümsystemen
-een tijdschakelaar instellen op de ventilatie
-en meer

Maar het gaat ook om meer ingrijpende maatregelen zoals het installeren van honderden zonnepanelen en het optimaliseren van productieprocessen.

De komende weken komen van steeds meer deelnemers de CO2-voetafdrukkken online. Ook wordt per deelnemer aangegeven waar nog bespaard kan worden op aardgas, stroom- en brandstofverbruik. Maak gebruik van alle tips die gegeven worden en start zelf met CO2 en euro’s besparen. Kijk voor een overzicht van alle bespaarmogelijkheden voor uw organisatie ook hier >.   

Foto: Deelnemers onderzoek CO2-beprijzing te Provinciehuis Brabant. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij Provincie Brabant.

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

Praktijkverhalen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder