Duurzaamheid bedrijven door vermindering uitstoot van broeikasgassen

CO2-neutraal ondernemen

Bedrijven kunnen op verschillende manieren invulling geven aan duurzaamheid. Denk aan het ondersteunen van lokale sociale projecten, het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het goed scheiden of, liever nog, hergebruiken van afval. Het verminderen van de eigen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, draagt ook bij aan duurzaamheid. Het zorgt voor schonere lucht, minder opwarming van de aarde en vaak ook lagere kosten. In deze blog beschrijven we enkele concrete mogelijkheden om daar invulling aan te geven.

Energie-efficiëntie verbeteren

Met het uitvoeren van een energie-audit kun je zwakke punten in het energiegebruik identificeren. Dankzij energiemonitoring zie je dan ook vaak waar verspilling plaats vindt. Vervolgens kun je overschakelen naar bijvoorbeeld betere isolatie, energie-efficiënte verlichting en duurzamere verwarming en ventilatie. Met investeringen in energiezuinige technologieën en apparatuur voor het productieproces bespaar je verder op elektriciteit en gasverbruik.

Hernieuwbare energiebronnen gebruiken

Door over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie of geothermische energie bespaar je op fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas en olie. Je kunt bijvoorbeeld zonnepanelen installeren op je bedrijfsgebouwen. Maar ook het aanschaffen van hernieuwbare energiecertificaten (zogenaamde GVO’s) voor de inkoop van Nederlandse groene stroom is een mogelijkheid.

Verduurzamen van de toeleveringsketen

Implementeer duurzame inkooppraktijken, daarmee verminder je de milieu-impact van grondstof- en materiaalverbruik. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om samen met leveranciers te werken die duurzaamheid ook hoog in vaandel hebben staan? Kun je samen weken aan kwalitatief goede producten die makkelijk zijn te repareren, hergebruiken of recyclen?

Andere ideeën voor duurzaamheid

Gebruik milieuvriendelijke voertuigen, en faciliteer fietsen en elektrische deelmobiliteit. Bevorder het telewerken om het woon-werkverkeer te verminderen. En plan voor het verzenden van producten efficiëntere transportroutes.

Betrek ook actief medewerkers bij duurzaamheidsinitiatieven. En promoot bewustwording en verstrek trainingen of kennissessies over duurzaamheid.

Duurzaamheid is ook te certificeren.Zoek naar en neem deel aan duurzaamheidscertificeringen en -initiatieven. Denk aan het behalen van certificaten zoals ISO 14001 voor milieubeheer of de CO2-prestatieladder.

Het is belangrijk voor bedrijven om een geïntegreerde aanpak te volgen en continu te evalueren en te innoveren om duurzaamheidsdoelen te bereiken en te behouden. Het betrekken van belanghebbenden, waaronder medewerkers, klanten en de gemeenschap, is ook essentieel voor het succes van duurzaamheidsinspanningen.

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder