Hét Klimaatplatform voor concrete invulling van het Klimaatakkoord

CO2-neutraal ondernemen

Hoe Nederland haar klimaatambities wil nakomen staat beschreven in het Klimaatakkoord. Hét klimaatplatform dat bedrijven en instellingen helpt om invulling te geven aan die ambities is het Klimaatplein.

Klimaatplein informeert, inspireert en activeert ondernemingen en instellingen om de eigen CO2-voetafdruk te verlagen. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe eenvoudig het is om op fossiele energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het inmiddels meer dan 1,25 miljoen keer geraadpleegde klimaatplatform wordt ondersteund door diverse markt- en overheidspartijen. Doel is het om verdere opwarming van de aarde te voorkomen door uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  

Klimaatplatform voor bedrijven

De diverse online tools op het Klimaatplein bieden praktische handvatten voor bedrijven en instellingen om zelf invulling te geven aan het Klimaatakkoord. Dat maakt dat dit klimaatplatform concreet handelingsperspectief biedt en organisaties met elkaar verbindt om zo gezamenlijk klimaatdoelen te behalen.  

Wat betekent het Klimaatakkoord voor bedrijven en instellingen en hoe geeft het klimaatplatform Klimaatplein daar invulling aan?

Sinds 1 juli 2019 is er de informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat instellingen en bedrijven verplicht zijn om het bevoegd gezag te informeren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Het gaat dan om maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Deze bespaarmaatregelen moeten verplicht genomen worden. Klimaatplein realiseerde de website informatieplicht energiebesparing met uitgebreide informatie en praktische tips om aan deze verplichting te voldoen.

Ook gaat de prijs om CO2-uitstoot te mogen veroorzaken omhoog. Een grote prijsstijging zal vanwege de Corona-crisis even uitblijven. Maar via het Europese emissiehandelssysteem en een nationale CO2-belasting gaan de grote uitstoters meer betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. Ga als bedrijf of instelling dus zaken doen met de meest energiebewuste toeleverancier, want die is of wordt, naast de meest duurzame, ook de meest voordelige.

Het Klimaatplein voert in Brabant een onderzoek uit met CO2-beprijzing bij MKB-bedrijven. De bedoeling is het om die bedrijven alvast te laten wennen aan hogere CO2-kosten en om ze inzicht te bieden in hoe ze hierop kunnen besparen. De resultaten hiervan zijn positief: het inzicht leidt tot het nemen van veel en verschillende CO2-reducerende maatregelen.

De belasting op gasverbruik gaat omhoog en de belasting op stroomverbruik omlaag. Dit heeft als doel om aardgasverbruik minder aantrekkelijk te maken als brandstof en de elektrificatie van verwarming en productieprocessen te stimuleren. Het Klimaatplein organiseerde een bijeenkomst om een Rotterdams bedrijventerrein van het aardgas af te halen. Lees er meer over in ons dossier aardgasloos ondernemen.

Aansluiten bij hét klimaatplatform van Nederland?

Het Klimaatplein is inmiddels meer dan 1,25 miljoen keer geraadpleegd door bedrijven en instellingen die energiebewuster willen ondernemen. Ieder bedrijf, instelling of overheid die deze doelgroep kan helpen met het verkleinen van de CO2-voetafdruk is welkom op het Klimaatplein. We maken je zichtbaar op ons platform en je kunt belangrijke informatie delen met onze bezoekers. Bekijk hier hoe je partner kunt worden en sluit je aan.

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder