Attractiepark BillyBird Hemelrijk realiseert lagere CO2-footprint

CO2-neutraal ondernemen

BillyBird Park Hemelrijk heeft zorg voor de natuur in de genen. Ooit opgezet als speeltuin met oeverzwaluwwand, groeide het sinds 1995 uit tot een pretpark met grote speelinstallaties en een achtbaan. Kenmerkend van een BillyBird Park is de ruime opzet, met meer dan de helft natuur. Wat betreft duurzaamheid ‘doen ze wat ze kunnen’. Er liepen er al veel acties, waaronder het voltooien van de energieneutrale achtbaan. Met het Klimaatplein CO2-beprijzingsonderzoek kreeg BillyBird Park inzicht in de CO2-footprint, de stappen naar klimaatneutraal en de bijbehorende CO2-kosten.

Twee derde footprint door elektriciteit

De scope van het onderzoek was de grootste locatie van de BillyBird parken: Hemelrijk te Volkel. De footprint van de eigen werkzaamheden over 2018 bedroeg 225 ton CO2. Twee derde van de footprint werd veroorzaakt door gebruik van elektriciteit ten behoeve van de attracties, horeca-apparatuur en verlichting. Wanneer BillyBird Park belast zou worden met een CO2-heffing (à €60 per ton CO2) zou dit een kostenpost zijn van € 13.500.

Genomen maatregelen 2019

Er is een klimaatneutraaladvies opgesteld met energiebesparingsacties en mogelijkheden voor duurzame energie. De manager nam het advies ten harte en startte met de maatregelen die direct doorgevoerd konden worden.

Een belangrijke stap was het analyseren van het energiegebruik: waar zit het verbruik – en zijn besparingsacties mogelijk. De koelingen bleken de grootste boosdoeners. Het BillyBird Park waakt er sindsdien extra streng op om de koelingen na het seizoen direct uit te zetten. Verder zijn alle rubbers vervangen en worden de machines minimaal eens per maand ontdooid en ijsvrij gemaakt. Verder wordt de verlichting overal geleidelijk vervangen door led én waar van toepassing bewegingsmelders geplaatst. Verder wordt het aantal printers geminimaliseerd.

Minder en anders verwarmen

Gas wordt gebruikt voor verwarming en de keukenapparatuur. Voor verwarming denkt Hemelrijk na over infraroodverwarming. Tot die tijd wordt gefocust op het terugbrengen van de warmtevraag met slimme thermostaten, dichten van kieren, isoleren van leidingen en (op den duur) vervangen van de ramen en vloer met beter isolatie. Wat betreft keukenapparatuur wordt bij vervanging gekeken naar elektrische opties. Voor de barbecues voor bezoekers onderzoekt het BillyBird Park de mogelijkheden met biopropaan.

Wat betreft vervoer kiest de organisatie bij vervanging voor elektrische opties. Laadpalen voor bezoekers zijn ook al aangevraagd. De afgelegde kilometers zelf zijn zeer afhankelijk van het soort werkzaamheden. De verwachting is wel dat de ‘coronamaatregel’ van vergaderen op afstand ook naar de toekomst meegenomen wordt.

Zonne-energie

Sinds halverwege 2019 wekken 580 zonnepanelen een flink deel van het elektriciteitsgebruik van het park op. In de toekomst wil Hemelrijk ook drijvende panelen op de plas én een PV-carport boven de parkeerplaats. De toenemende elektrificatie (van verwarming, keuken, vervoer) kan zo direct opgevangen worden. Sinds 2020 wordt de resterende elektriciteitsvraag ingekocht als Europese windenergie.

Effect footprint

In 2019 heeft BillyBird Park Hemelrijk de footprint teruggedrongen tot 199 ton CO2. Deze reductie is vooral het effect van de opgewekte zonne-energie. Zakelijk vervoer nam licht toe, voornamelijk door de opening van een nieuw park. Naar 2020 worden deze posten juist flink teruggedrongen als gevolg van de coronacrisis. Lichtpuntje: de attracties zijn dit jaar wel energieneutraal!

Naast het reduceren van de footprint van de eigen bedrijfsvoering is het park ook bezig met het elimineren van single-use plastics, inzamelen van PMD en wordt koffie tegenwoordig fairtrade ingekocht. Misschien worden deze acties volgend jaar wel verzilverd met een Green Key-certificaat. Ondertussen zijn ze ook deelnemer geworden van de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie. Daarmee wordt, samen met andere mkb-bedrijven in Nederland, gestreefd naar een CO2-reductie van 40% in 5 jaar tijd.

Benieuwd naar wat de andere MKB-deelnemers aan het CO2-prijs onderzoek van Klimaatplein hebben bespaard? Lees dan hier verder >

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder