Drawdown gelanceerd: 100 oplossingen tegen klimaatontwrichting

Klimaatbeleid

Tijdens het 18e Nationaal Sustainability Congres in ’s-Hertogenbosch werd de Nederlandstalige versie van het boek Drawdown gepresenteerd. Uitgever Maurits Groen overhandigde het eerste exemplaar aan Chad Frischmann, de leider van het Drawdown-onderzoek. Klimaatplein is betrokken bij de promotie van het boek en biedt ook de concrete handvatten van veel van de klimaatoplossingen die in Drawdown worden beschreven.

Goed onderbouwd klimaatonderzoek

Het Drawdown onderzoek is een goed onderbouwde zoektocht naar de 100 meest belangrijke oplossingen om klimaatontwrichting te voorkomen. Sven Jense van Climate Cleanup haalde het boek naar Nederland en initieerde de vertaling. Drawdown onderzoeksleider Chad Frischmann gaf in Nederland diverse presentaties over hoe het onderzoek in zijn werk is gegaan en hoe ze zijn gekomen tot hun top 100 van maatregelen. Het is een hoopvol boek omdat het cijfermatig en beargumenteerd beschrijft welke stappen we kunnen zetten om het opwarmen van de aarde te tegen te gaan. Het is ook een stuk concreter dan de IPCC rapporten van de VN en daarnaast nog eens erg mooi geïllustreerd.

Top 100 Klimaatoplossingen

In de top 2o van de genoemde maatregelen vind je oplossingen terug die je misschien niet zou verwachten. Het voorkomen van voedselverspilling bijvoorbeeld of een goede schoolopleiding voor meisjes. Welke klimaatoplossing verwacht je op nummer 1? Iets met duurzame opwekking of energiebesparing? Nee, het zijn de broeikasgassen die vrijkomen bij koelinstallaties die zorgen voor de grootste impact op de opwarming van de aarde.

Ook is er in het boek veel aandacht voor het uit de lucht halen van CO2. Bijvoorbeeld met behulp van het aanplanten en beschermen van bossen. Of met het duurzaam beheer van landbouwgronden. Per klimaatoplossing wordt getoond hoeveel gigaton CO2 ermee voorkomen wordt of uit de lucht wordt gehaald. Tevens worden kosten en baten met elkaar vergeleken.

Oplossingen op Klimaatplein

Klimaatplein lichtte eerder al enkele klimaatoplossingen toe die ook in Drawdown staan omschreven. Lees die oplossingen hier en bestel vervolgens dit prachtige, hoopvolle en goed onderbouwde boek:

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder